Bausch & Lomb Poland sp. z o.o.

Siedziba:

Marynarska 15
02-674 Warszawa

KRS 00000819623, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Regon: 385148508, NIP: 5252810445
kapitał zakładowy: 7.504.300 PLN w pełni opłacony

Adres do korespondencji:

ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Tel.: +48 22 627 28 88
Fax: +48 22 627 28 89
Inspektor Ochrony Danych: Nicola Orlandi, Email: dpo@bausch.com

Plan podziału spółki

Polityka prywatności dotycząca strony internetowej i plików cookie

Polityka prywatności Bausch & Lomb dla klientów oraz partnerów biznesowych z sektora medycznego

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022